ANNONS

Vilseledande fråga

ANNONS

SVAR på insändaren ”Ska vi förbjuda tiggeri?” den 21 januari.

Att undra – som en insändarskribent gjorde den 21 januari – om ”vi ska förbjuda tiggeri” leder i fel riktning. Självklart ska man hjälpa en människa i synbar nöd. Vi ska inte förbjuda tiggeri!

Däremot bör vi fråga oss hur det kommer sig att tiggare – uppenbarligen från östeuropeiska EU-stater – i ökat antal dyker upp i städerna. Det finns två möjliga svar:

1: De kommer hit med stöd av den grundläggande EU-principen om fri rörlighet för alla EU-medborgare (Schengensamarbetet). Det innebär att de får vistas fritt inom tre månader i annat EU-land som besökare eller arbetssökande.

2: De kommer hit med stöd av den så kallade utstationeringslagen som ger arbetsgivare i ett EU-land rätt att skicka arbetskraft till ett annat EU-land.

Inget av dessa alternativ tycks föreligga här. Tiggarna är med säkerhet inte arbetssökande, studerande eller journalister. Och inte utstationerade hit av utländsk arbetsgivare.

Dessa stackars trashankar har knappast kunnat finansiera sin resa hit ur egen ficka, utan har förmodligen slussats hit av organiserad verksamhet. På dessa grunder strider tiggares vistelse här mot EU-reglerna som gäller även för Sverige.

Mediernas snyftrapportering bidrar inte till en lösning. Inte heller politikernas hjälplöshet. Dels vill de vara medmänskliga (men då växer missnöjet), dels vill de ta motåtgärder (men då jämställs de med SD). Bäst vore det att med kraft främja förbättringar i tiggarnas ursprungsländer.

Jürgen T. Honig

ANNONS
ANNONS