Vinstförespråkarna borde ta sitt ansvar

Svar på insändarna ”Vinst­förespråkarna är i otakt med väljarkåren” den 4 juni och ”Vill Mp förbjuda friskolornas vinster?” den 21 maj:

Jag tycker det är mycket bra att Miljöpartiet i Väsby tar sitt ansvar och sällar sig till dem som vill begränsa vinstuttagen i friskolorna och anser att en eventuell vinst ska återinvesteras i skolorna och därmed komma eleverna till gagn.

Det är till exempel inte rimligt att utländska företag kan köpa skolor i Sverige för att driva dem med maximal vinst i fyra–fem år och sedan med stor sannolikhet lägga ned. JB Education som nyligen meddelade att de avvecklar sin skolverksamhet i Sverige, med följd att 10 500 elever har en osäker skolframtid, är ett exempel på detta.

Med en begränsning av vinst­uttaget hade det inte varit intressant för företag som prioriterar kortsiktiga vinster att driva skolföretag.

Det är mycket oroande att våra ansvariga skolpolitiker Christine Hanefalk (M) och Erik Palmstierna (M) varken lyssnar på forskning, rapporter, professorer eller Väsby Välfärds egen skolstrateg Per Kornhall, vilka visat på att det är dags att stoppa vinstuttaget i friskolor som drivs med hjälp av våra skattepengar. Jag anser att detta är både nonchalant och i högsta grad oansvarigt, då skolresultaten för kommunens elever fortfarande är i botten.

Tanken med friskolor var kanske god, men tyvärr saknas regler och styrning bland annat för vinstuttag. Det framkommer i viss forskning och rapporter att några tydliga positiva effekter av det fria skolvalet inte kan påvisas, men att det däremot är tydligt att det bidragit till en ökad segregation och minskad likvärdighet. Är det en sådan skola vi vill ha i Sverige?

Det är dags att vinstförespråkarna Christine Hanefalk (M) och Erik Palmstierna (M) inser faran med detta och tar sitt ansvar för genomförda beslut, vilka hittills inte förbättrat skolresultaten för eleverna.

I framtiden kanske det slutar med att kommunerna måste ­köpa tillbaka privatägda fri­skolor? Vems ansvar är det i så fall? Och vilka får betala?

Anna