Vinstintresset drar ­resurser från eleverna

I Sundbyberg läggs relativt mycket resurser på skolan men resultaten i de högre årskurserna är svaga. Det är en del av en ­nationell trend där sju år av borgerlig skolpolitik har lett till att skolresultaten fortsatt sjunker.

Det fria skolvalet gör att de kommunala skolorna får svårare att planera och resurser går till marknads­föring i stället för undervisning. Det leder också till ökad segregation mellan skolor. Elever med sämre förutsättningar koncentreras till några skolor och de med bättre till andra. Den här skolsegregationen gör att kamrateffekter går förlorade och är något alla elever förlorar på – integration och jämlikhet är bra även för skolresultaten.

Värst av allt är att eleverna ses som konsumenter som har att byta skola om de inte är nöjda i stället för att ses som medborgare och barn med rätt till en bra utbildning oavsett vilken skola de går i. Vinstintresset dränerar skolan på resurser som i stället behövs i verksamheten.

För inte så länge sedan såg vi hur JB-koncernen gick i konkurs och lämnade tusentals elever utan skola eller betyg och staten med en miljardnota – efter att bolaget under flera år plockat ut vinst. Även i Sundbyberg ser vi prov på detta problem. Förra året drogs kommunen inför rätta då privatskolorna ville ha högre ersättning för sina lokalkostnader. Inte för att kostnaden för deras egna lokaler hade ökat utan för att kommunens lokaler blivit tillfälligt dyrare när de byggdes ut för att kunna ta emot alla barn. Den styrande principen här är alltså inte att eleverna ska få rätt till utbildning utan att skolans ägare ska få rätt att göra vinst.

Visst finns det problem i Sundbyberg som vi måste hantera lokalt – att Hallonbergsbarnen inte har en hemvistskola är ett exempel på det. Men den grundläggande problematiken är att vi reduceras från medborgare till konsumenter och att vissa skolors verksamhet bara rullar på så länge det är lönsamt. Vi måste ändra på det. Vi måste ha en skola där vi kan lita på att alla barn får en bra utbildning.

Rossana Dinamarca (V), ­riksdagsledamot

Jesper Wiklund (V), ersättare i grundskole- och gymnasienämnden

Den borgerliga skolpolitiken gör eleverna till konsumenter, skriver två vänsterpartister.Foto: mostphotos.com

Värst av allt är att eleverna ses som konsumenter som har att byta skola om de inte är nöjda.