”Visst går det bra 
att bygga billigt!”

Fortfarande återstår en hel del att göra klart, de flyttar in i en byggarbetsplats. Roslags-Näsby, Täby. Tobin properties.
Bygg billiga bostäder för ungdomar, äldre och nyanlända, tycker Janne Boman (S) och Agneta Lundahl 
Dahlström (S), oppositionsråd.
Bygg billiga bostäder för ungdomar, äldre och nyanlända, tycker Janne Boman (S) och Agneta Lundahl 
Dahlström (S), oppositionsråd. Majoriteten får kritik för att inte inse att det faktiskt går – i andra kommuner.

Under många år har vi arbetat för att Täby ska bygga små och kostnadseffektiva bostäder för unga – till rimliga priser. Vi har aldrig fått gehör.

Tvärtom, i fullmäktige har vi pikats för vår strävan efter rimliga priser. ”Det förstår väl alla att det inte går…”

Men vi vet att det går. Det är bara att lyfta blicken och se hur andra kommuner gör, till exempel Botkyrka och Norrtälje. Eller lite längre bort: Katrineholm och Skövde.

Botkyrkabyggen uppförde för något år sedan 74 lägenheter för ungdomar 18–25 år och har sedan fortsatt i ambitionen att få unga att komma in på bostadsmarknaden.

Norrtälje har satsat på prefabricering av små ettor och tvåor i syfte att få Norrtäljes lägsta hyror i nyproduktion.

Katrineholm har satsat på Kombohus, enligt allmännyttans koncept med standardiserade typhus. Där ligger priserna 25 procent under övrig marknad.

Skövdebostäders nyproduktion ligger på cirka halva kostnaden av riksgenomsnittet, enligt bolagets vd. De fokuserar på hög beställarkompetens och nära samverkan med plankontoret.

Så varför inte Täby? En negativ faktor är att Täby avhände sig möjligheten att styra sin bostadsproduktion när man sålde ut det kommunala bostadsbolaget.

Kommunerna i våra exempel har däremot tagit ansvar genom sina bostadsbolag. De har byggt billiga bostäder för främst ungdomar, men också för äldre och för nyanlända – och till nytta för det lokala näringslivet.

Janne Boman (S) och Agneta Lundahl 
Dahlström (S), kommunalråd i opposition