Visst har vi plats för fler

Bristen på säkra och lagliga sätt att ta sig till Europa gör att flyktingar drunknar i Medelhavet. EU måste värdera människors liv högre än gränsskyddet.

Med fler lagliga vägar till Europa skulle färre utlämnas åt människo­smugglare. Därför bör vi ta emot fler kvotflyktingar. De mest utsatta borde erbjudas humanitära visum redan i andra länder.

Vi lever i ett land som människor vill fly till och inte ifrån. Vi är lyckligt lottade och vi har plats för fler.

Thomas Bengtsson