Visst har vi väl plats för fler

Ta en tyst minut av sorg och skam. Bristen på säkra och lagliga sätt att ta sig till Europa gör att flyktingar drunknar i Medelhavet. EU måste värdera människors liv högre än gränsskyddet.

Med fler lagliga vägar till Europa skulle färre utlämnas åt människo­smugglare. Därför bör vi ta emot fler kvotflyktingar. De mest utsatta borde erbjudas humanitära visum redan i andra länder, så att de kan använda reguljära transporter för att söka asyl.

Konflikter och fattigdom kräver ett långsiktigt och förebyggande arbete. De som flyr till Europa har usla alternativ. De är inga lycksökare, utan medmänniskor som behöver en fristad.

Vi lever i ett land som människor vill fly till och inte ifrån. Vi är lyckligt lottade och vi har plats för fler.

Thomas Bengtsson