ANNONS

Vuxna måste ge barn en chans att höras

ANNONS

De flesta barn lever ett gott liv i Sverige i dag, men inte alla. Det vet vi som arbetar för barns rättigheter i Rädda barnen. Vi har genomfört undersökningen ”Ung röst” med hjälp av enkäter och intervjuer i fokusgrupper för att få reda på hur barn upplever sin situation och hur de anser att deras rättigheter respekteras och tillgodoses. Cirka 25 000 barn i grundskolans 6:e och 8:e klass samt första året på gymnasiet i Sverige har svarat, varav 382 barn från Huddinge kommun. Ung röst visar att många barn vill ha mer inflytande i frågor som rör dem, hela 91 procent. Tre av fyra barn (74 procent) håller med oss i Rädda barnens lokalförening, om att Huddinge borde ha ett kommunalt barnombud. Många säger också att de inte vet vart de ska vända sig om de mår psykiskt dåligt, har problem i familjen eller känner sig kränkta. Detta innebär att vi vuxna måste arbeta mer för att ge barn verktyg för att larma och göra sig hörda. Många barn är oroliga för om familjens pengar ska räcka.

Trots att skolan ska vara avgiftsfri uppger 36 procent att de behövt ta med pengar till skolan för någon aktivitet. 8 procent har tvingats avstå för att det kostar! 87 procent ser mycket eller ganska positivt på sin framtid och 67 procent tror att de kommer att få jobb efter skolan. Men 5 procent ser ganska eller mycket negativt på framtiden och 8 procent vet inte hur det blir.

Vi vill att alla barn ska ha framtidstro! Att vart tredje barn inte tror, inte vet eller kanske tror att de ska få jobb efter skolan, visar att det finns mycket för oss vuxna att ta tag i. Rädda barnen gör inga anspråk på att förklara varför barn har svarat som de gjort. Det finns därför anledning för exempelvis vår kommun att göra fördjupade studier och föra en dialog med barn och unga för att få en djupare förståelse för resultaten. Vi hoppas därför att beslutsfattare, skolpersonal och föräldrar läser rapporten och kommer med förslag på hur fler barn ska kunna göra sig hörda så att deras rättigheter bättre tillgodoses. Se mer på raddabarnen.se/ungrost.

Inga-Lill Tingström och Lena Lindqvist, Rädda barnens lokalförening i Huddinge

Många säger att de inte vet vart de ska vända sig om de mår psykiskt dåligt.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Huddinge direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.