Wanngård fredade Årstafältet

Vid ett frukostmöte med Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S) fredagen den 13 februari på Näringslivets hus ställdes, mot bakgrund av bevarandet av livsviktiga grönområden i Stockholm, frågan : ”Kommer Årstafältet att bevaras?”

Wanngårds svar blev: ”Naturligtvis ska inte Årstafältet bebyggas!”

Frågan är hur pass väl Karin Wanngårds svar stämmer överens med de projekteringsplaner som exploateringskontoret har drivit genom en rad samråd under många år.

Byggplaner som innebär våldtäkt på landskapsparken Årstafältet (fredad från bostadsbyggande) som enhälligt klubbades igenom i Stockholms kommunfullmäktige år 2000.

Bo Hellgren