Wennerholm har missat poängen

Svar på insändaren ”Djurgårdsstaden ska få spårväg” den 29 oktober:

Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) missar hela poängen med min insändare om nödvändigheten av att utveckla busstrafiken till Djurgårdsstaden. Den planerade spårvägen kanske når Norra Djurgårdsstaden om cirka sju, kanske åtta nio år!

Men det är nu, i dag, och flera år framåt som de boende i området behöver bra bussförbindelser. Utökad turtäthet för 55:an och förlängd sträckning för 62:an som tidigare utlovats måste därför genomföras nu!

Och när det gäller den nya Hagastaden illustreras trögheten i det moderata planeringstänkandet av att Wennerholm först nu har kommit till insikt om att den nya Hagastaden måste få en tunnelbaneanknytning. Det har vi socialdemokrater drivit i flera år och det har Wennerholms allianskamrater i Solna och andra norrförorter förstått sedan länge.

Den naturliga frågan som många ställer sig är: Hur kan det komma sig att övriga allianspartier har låtit Wennerholm och Moderaterna streta emot så länge?

Rolf Lindell (S) landstings­ledamot för Norrmalm

och Östermalm