Zonsystemet sinkar

Svar på insändaren ”MP har fel om SL-trafiken” den 14 januari:

Den senaste prognosen för SL:s intäkter pekar mot ett underskott på 416 miljoner kronor. Om resandet har ökat och betalningsviljan inte har minskat, hur ska man då förstå utvecklingen? Nej, sanningen är nog den att MP har rätt, det är för krångligt att betala.

Vi vill självklart ha en hållbar finansiering av SL, precis som man vill i Berlin och andra städer med öppna spärrar. Men vi vill också ha enkla system som möjliggör snabba omstigningar och eliminerar onödiga köer i trafiken.

Tyvärr sinkar det nuvarande zonsystemet resenärerna, särskilt dem som måste gå via de manuella spärrarna. Ingen ska heller tro att det nya, dyra spärrsystemet förhindrar gratisåkande.

Pengarna i sjön kallades sådana investeringar förr i tiden …

Mats Nittve (MP)