Inskick – helmaterial

Kontakt helmaterialinlämning
Säljsupport: 08-550 554 00

Materialspecifikationer
Klicka här

Viktigt!
Anpassa annonsen efter dagspress, dvs definiera färger i CMYK och följ praxis för grafisk produktion. Materialspecifikation samt inställningsfiler hittar du ovan.

Observera att du som kund ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.

När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall: RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK. Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er fil.

Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

Vid övriga varningar återkopplar vi till er.