10 500 platser med förorenad mark i länet

Gifter i Vinterviken
Populära Vinterviken är ett av de mest förorenade områdena.
Länsstyrelsen har kartlagt 10 500 misstänkt förorenade områden i Stockholms län.

Vinterviken, Beckholmen och Kvarnholmen i Nacka är några av de värst drabbade platserna.

Vill du veta om marken där du bor eller där du brukar leka med barnen kan vara förorenad?

Nu kan du själv gå in via länsstyrelsens hemsida och se på kartor vilka områden som är berörda.

Länsstyrelsen har kartlagt 10 500 platser där marken kan vara förorenad och samtidigt gjort en prioriteringslista med de tio värst drabbade områdena.

Bland dem finns exempelvis populära Vinterviken. Här har det varit sprängämnestillverkning och det finns risk för att det kan finnas bly, kvicksilver och arsenik i marken.

Det är dessutom ett område där många människor vistas, badar och odlar grönsaker på kolonilotter.

Är det lämpligt att till exempel bada och odla på en sådan plats?

– Kommunen har satt upp skyltar om badförbud och om man är orolig behöver man ju inte odla direkt i marken utan kan göra det i lådor, säger Birgitta Swahn, samordnare för förorenade området på länsstyrelsen.

Kommunen har nu via länsstyrelsen ansökt om pengar hos Naturvårdsverket till sanering.

Ett annat av de mest utsatta områdena är gasverkstomten i Hjorthagen. Här kommer dock marken att saneras i samband med exploateringen de kommande åren.

På de förorenade platserna har det ofta bedrivits någon form av industriverksamhet.

– Vi har ett uppdrag att identifiera de områdena. Det kan vara bra att veta om det varit industri på en plats och om den till exempel finns planer på att platsen ska exploateras eller bebyggas, säger Birgitta Swahn.

Länsstyrelsen kartlägger var dessa verksamheter har funnits och prioriterar de områden i länet som behöver åtgärdas. Det här handlar om platser där det är risk för att marken är förorenad.

Nästa steg är att undersöka marken för att se om den är förgiftad och vilka åtgärder man kan vidta.

– Vi uppmanar till undersökningar. Oftast har kommunen tillsynsansvaret. Den som har orsakat föroreningarna ska också stå för kostnaden, men ibland går det inte att hitta någon ansvarig, säger Birgitta Swahn.

Fakta

Olja och krut smutsar ner

Hjorthagen, Stockholm, gasverk.

Beckholmen, Stockholm, kemisk industri, varv.

Sjöbergs varv, Botkyrka, träimpregnering, varv.

Kvarnholmen, Nacka, oorganisk kemisk industri, oljedepå.

Vinterviken, Stockholm, krut- och sprängämnestillverkning.