Min lokala hjälte

1,4 miljarder mer till tandvård

LÄNET Nästa år lägger landstinget 47,6 miljarder kronor på sjukvård, tandvård och läkemedel, enligt ett tjänstemannaförslag. Det är en ökning med 1,4 miljarder jämfört med i år. I Stockholms län bor 22 procent av landets befolkning och vi väntas bli 36 000 fler i länet under nästa år.

Insatser för att motverka spelmissbruk föreslås också, det gäller barn och unga som riskerar att hamna i spelmissbruk. En utredning föreslås bli gjord under 2013 för att kartlägga behov och behandling.