1,4 miljarder mer till tandvård

LÄNET Nästa år lägger landstinget 47,6 miljarder kronor på sjukvård, tandvård och läkemedel, enligt ett tjänstemannaförslag. Det är en ökning med 1,4 miljarder jämfört med i år. I Stockholms län bor 22 procent av landets befolkning och vi väntas bli 36 000 fler i länet under nästa år.

Insatser för att motverka spelmissbruk föreslås också, det gäller barn och unga som riskerar att hamna i spelmissbruk. En utredning föreslås bli gjord under 2013 för att kartlägga behov och behandling.