19 kommuner söker miljöbidrag

LÄNET 19 av länets 26 kommuner har sökt bidrag från länsstyrelsen till olika naturvårdande projekt i år. Sammantaget rör det 37 lokala projekt till en kostnad av 4,3 miljoner kronor.

– Vi har ännu inte fått ett slutligt besked om hur mycket medel vi kommer att få dela ut till lokala naturvårdssatsningar, men de senaste åren har det rört sig om ungefär 3,5 miljoner kronor, säger Britt Forsén, miljöhandläggare på länsstyrelsen.