194

av världens nationer finns representerade som födelseländer bland invånarna i länet. 23 procent av länets 2,2 miljoner invånare är födda i ett annat land än Sverige.