Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Fisk Sveriges minsta fisk som hittats är dvärgstubben, 2,4 centimeter.

Störst i Sveriges sötvatten är malen (5,5 meter är störst uppmätt). Den största fångade i Sverige vägde 180 kilo. Malen är, efter europeisk stör, den största sötvattenfisken i hela Europa. Förutom fiskar och kräftdjur kan malen även äta sjöfågel.

Brugden är Sveriges största kustlevande fisk. Brugden går normalt inte in i Östersön, men den 11 januari 1960 fångades en rackare vid Sadelöga nära Utö i Stockholms skärgård. Brugden är uteslutande planktonätare (liksom världens största fisk valhajen).

Sommarbadande stockholmare kan med andra ord andas ut i fall ytterligare en brugd irrar sig in i Stockholms skärgård.