(rubrik saknas)

Toarullar av gipsbetong kan nu ses i Widerströmska huset.