(rubrik saknas)

SJÄLVNEDBRYTNING. Surströmming är inte rutten fisk. Det hade vi inte kunnat äta. Istället får fisken jäsa genom naturlig autolys, en nedbrytningsprocess med egna enzymer och snälla bakterier. Samma sak händer i kött som hängmöras och fisk som gravas.

Vi autolys