(rubrik saknas)

Skarvar utanför norra Adelsö.
Skarvar utanför norra Adelsö.