(rubrik saknas)

LÄKEMEDEL. Det verkar ligga något i det gamla walesiska ordspråket ”an apple a day keps the doctor away”.

Åtminstone visar en amerikansk studie att de som åt minst ett äpple om dagen använde mindre receptbelagda läkemedel jämfört med en liknande grupp som inte åt äpplen. Studien, som nyligen publicerades i tidskriften Jama internal medicine, baseras på enkätsvar från 8 399 personer varav 753 åt äpple dagligen.

äpple mot piller