(rubrik saknas)

Tomten i Paris.

Här har Lufsen

varit på besök