(rubrik saknas)

Fakta

Runstenens värsta fiende är vatten. En bra uppgift för faddrar är att ta bort multnande, fuktiga löv.

Tvätta men med måtta. Man kan tvätta stenen ren från lavar mycket försiktigt.

Tvätta med vatten sällan. Och absolut inte när det är kallt ute. Då kan stenen få frostskador.

Att borsta bort lavar och fågelbajs görs bäst med en mjuk diskborste.

Nya rön visar att om en runsten är allt för ren från lavar lämnar man kusten klar för en typ av lavar med djupare rötter som gör ännu större skada.