(rubrik saknas)

löpning Det är bättre att springa i storstadsmiljö – även om luftföroreningarna är ohälsosamma – än att inte springa alls. Det visar ny forskning från Köpenhamns universitet.

Resultatet ska dock inte tas som en uppmaning att springa bland avgaser, det är fortfarande allra bäst att undvika de värsta föroreningarna när man springer eller cyklar i stan.

För att göra det kan man springa i grönområden och parker när det är möjligt, välja småvägar i stället för större gator och undvika träning i rusningstid.