27,5

procent av föräldradagarna i länet togs ut av pappor 2014. Det är 7 procent mer än 2004. Bäst är Täby där papporna som tar ut 30,6 procent av föräldradagarna.