30 miljoner satsas mot folksjukdomar

stockholm Landstinget och Karolinska institutet satsar tillsammans 30 miljoner kronor på att underlätta forskning kring de fyra folksjukdomarna reumatism, bröstcancer, typ 2-diabetes och hjärtsvikt.

Samverkansprojektet ska göra att resultat av forskning snabbare omsätts till nya och förbättrade behandlingar för patienten och stärka patientens insyn och delaktighet i vården.