Riksdagen sade ja till Attefallshus

Stockholm Riksdagen röstade förra veckan ja till de så kallade Attefallshusen, döpta efter bostadsministern. Från den 2 juli i sommar blir det tillåtet att bygga ett hus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt – i de flesta fall utan att behöva söka bygglov. Däremot krävs en bygganmälan till kommunen.

Huset får till skillnad mot dagens friggebodar användas för permanentboende.

Attefallshusen måste byggas i anslutning till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus med bygglov.

Reglerna för friggebodar behålls. Det blir alltså möjligt att bygga totalt 40 kvadratmeter.