300 miljoner ska sparas på kollektivtrafiken

STOCKHOLM I dag beslutar landstingspolitikerna om hur ytterligare 300 miljoner kronor ska sparas i kollektivtrafiken.

Alliansen skyller besparingen på oppositionen som stoppade en höjd SL-avgift. Oppositionen menar att höjd taxa och sämre busstrafik förvärrar problemet genom att skrämma bort resenärer.

– Vi måste få fler att välja kollektivtrafik, inte färre, säger Nanna Wikholm (S).