31

personer dömdes för mord förra året i Stockholms län, visar färsk statistik från Brottsföre­byggande rådet. I hela riket dömdes 111 personer för mord 2014.