35 dödades i trafiken under förra året

länet 35 människor omkom i trafiken i länet 2011. Samtidigt skadades 604 människor svårt, enligt myndigheten Trafikanalys som sammanställt statistiken.

De 35 dödade och 604 skadade kan jämföras med 2010 då 33 omkom och 568 skadades svårt. De som drabbades hårdast var bilister, gående och motorcyklister.

– Männen löper störst risk att råka ut för svåra trafikolyckor. Av de 639 personer som omkom eller skadades svårt i länet var 65 procent män, säger Maria Melkersson vid Trafikanalys.