Stadsmissionen startar barnsamtal

LÄNET Stockholms Stadsmission startar Barnsamtal, samtal för barn från tre år och uppåt som på olika sätt är med om svårigheter i sin vardag. Genom individuella samtal där barnens funderingar och önskemål styr kan stadsmissionen hjälpa barnen att hantera det som är svårt eller obegripligt.

Barnsamtal är en del av Unga station, ett hus för barn, unga och familjer. Dit kommer bland annat ekonomiskt utsatta familjer och ensamstående föräldrar som på olika sätt söker stöd i tillvaron.