635 barn har inget eget hem

Stockholm Senaste rapporten från socialförvaltningen om barnfamiljer som saknar stadig bostad i Stockholm är dyster.

635 barn lever i dag utan ett tryggt hem, vilket är en ökning med 232 barn sedan den senaste mätningen.

De flesta barnen är mellan 0 och 5 år gamla.

Totalt är 301 barnfamiljer i Stockholms stad utan fast boende, en ökning med 89 familjer.