70 nya lägenheter planeras i stadshagen

Stadshagen 70 nya bostadsrätter. Det planeras att byggas på Warfvinges väg 36 i Stadshagen där det i dag ligger ett gammalt kontorshus. Det är fastighetsbolaget Balder Sankt Göran som begärt en planändring för att kunna möjliggöra en rivning av huset och i stället bygga bostadshuset.

På exploateringsnämndens möte på torsdag beslutas hur staden ställer sig till byggplanerna.