79

procent av ­drivmedlen i länets kollektivtrafik är förnyelse­bara. Målet att 75 p­rocent av SL-trafiken ska köras på förnyelsebara drivmedel 2016 har redan uppnåtts.