8 500 förorenade områden i länet

LÄNET Gasverkstomten, Beckholmen och Vinterviken, alla i Stockholms stad, finns bland de mest förorenade områdena i länet. Andra förorenade platser är Kagghamra/Sjöbergs varv i Botkyrka och Kvarnholmen/Gäddviken i Nacka.

Det framgår av en lista som länsstyrelsen upprättat. Inför 2012 ansöker myndigheten om pengar hos Naturvårdsverket för efterbehandling i dessa områden.

Det finns kännedom om över 8 500 förorenade platser i Stockholms län, det är fler än i något annat län.