Äldre vill ha fler parkbänkar

Stockholm Det finns för få bänkar på Södermalm, därför bör det sättas ut fler – gärna på ställen där det inte finns uppförsbackar.

Det skriver en företrädare för pensionärsföreningen SPF Katarina i ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden.

Politikerna ska ta ställning till förslaget under stadsdelsnämndens möte den 28 augusti