Aleris klarade vårdgarantin sämst

LÄNET Nästan 40 procent av de patienter i Stockholms län som väntat för länge på vård stod i Aleris köer. Enligt vårdgarantin ska man inte behöva vänta längre än 30 dagar på besök hos en specialistläkare och 90 dagar på operation. Den vårdgivare som klarat kraven sämst är privata Aleris. Aleris vd Peter Graf säger till SvD att man jobbar intensivt med problemen:

– Men vi är överösta med remisser. De stora akutsjukhusen är duktiga på att trycka ut de enklare fallen till närsjukhusen.