Allt färre väljer friskola i gymnasiet

STOCKHOLM Allt färre gymnasieelever väljer en friskola i första hand, visar statistik från gymnasieantagningen i Stockholms län.

Andelen sökanden till friskolor minskade 2011 från 39 till 36 procent och i stället väljer fler elever att söka sig till kommunala skolor.

Elevkullarna minskar de närmaste åren och konkurrensen om eleverna förutspås därmed öka.