Allt fler fall av gonorré upptäcks

Stockholm Antalet rapporterade fall av gonorré ökade med 20 procent 2014 jämfört med 2013 enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Särskilt stor var ökningen av könssjukdomen bland män som har sex med män. Men fler valde också att testa sig under 2014 jämfört med 2013, vilket kan förklara en del av ökningen.

I Stockholms läns landsting ökade antalet gonorréfall från 632 under 2013 till 690 under 2014. Från den 1 januari till 15 juli i år hade 379 fall rapporterats in till Stockholms landsting.

STOCKHOLM Efter att två fall av amerikansk yngelröta har konstaterats i Södermanlands län varnar nu läns­styrelsen biodlare i Stockholms län. Yngelröta är en bakteriesjukdom som drabbar bin, där bakterierna livnär sig på binas larver.

För att minska risken för smittspridning uppmanas nu biodlare att inte flytta sina bikupor och redskap över stora geografiska områden. Det är dock ofarligt att äta honung från smittade bisamhällen.

Biodlare varnas för pest – får inte flytta kuporna