Allt Fler i länet har jobb

STOCKHOLM Antalet sysselsatta fortsätter att öka. Allra bäst utveckling har gruppen utrikes födda män, som nu har en högre sysselsättningsgrad än inrikes födda män i övriga Sverige. Antalet sysselsatta i Stockholms län har ökat med 21 400 personer under 2014..

Stockholmsregionen står för en större del av den totala sysselsättningsökningen än vad regionens storlek motiverar, enligt länsstyrelsen.