Allt fler i länet vill skuldsanera

STOCKHOLM Antalet stockholmare som ansöker om skuldsanering har ökat de senaste åren. Det visar statistik från Kronofogden. År 2012 kom det in ansökningar från 1 698 personer i Stockholms län, vilket är en ökning med fem procent jämfört med året innan då det handlade om 1 624 personer.

Det handlar om en stadig ökning. År 2009 var antalet ansökningar 1 161.

Att fler söker hjälp märks även i övriga landet.

Mest ökade ansökningarna om skuldsanering i Kronobergs län, där det handlade om 26 procent fler ansökningar 2012 jämfört med året innan.