Allt kortare köer i vården

Stockholm Väntetiderna till planerad vård i Stockholm blir kortare.

Sju av tio fick planerad vård inom 60 dagar under april månad, att jämföra med drygt fem av tio för fem år sedan. Och drygt åtta av tio fick sitt mottagningsbesök inom 60 dagar, jämfört med knappt sju av tio år 2009.

Resultatet gör att länet kvalificerar sig för att ta del av kömiljarden för april, ett bidrag för att få landstingen att arbeta för en köfri sjukvård. Hur stort bidraget blir beror på hur övriga landsting lyckats.