Ännu en av kommunens chefer har sagt upp sig

nyheter Utbildningschef Marie Truedsson har slutat. Hon sa upp sig i förra veckan och är arbetsbefriad med full lön i tre månader.Truedsson är en i en lång rad chefer som slutat på kommunen.

– Under många år har vi haft en stor rotation på chefer och även andra medarbetare. Min intention är att få medarbetare att stanna längre, säger säger tf kommundirektör Victor Kilén.

Se även mitti.se