antalet fall av tbc ökar stort

stockholm Förra året rapporterades 684 fall av tuberkulos i Sverige vilket var en ökning med 29 fall jämfört med året innan. Ser man till de senaste tio åren har antalet fall ökat med 50 procent – år 2003 drabbades 410 personer. De flesta rapporterna kom från Stockholm – 197 fall.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det bland utlandsfödda som fallen ökar. Bland personer som är födda i Sverige minskar tvärtom diagnosen.

Sverige är i en internationell jämförelse relativt förskonat från sjukdomen.