Antalet sjöfåglar i Mälaren minskar

LÄNET Småskrake, gråtrut, skrattmås och havstrut är exempel på fåglar som ser ut att minska i antal. Det visar åtta års årliga inventeringar som länsstyrelsen gjort och som sammanförts i en rapport.

Vid den senaste inventeringen av Mälarens fågelskär räknades drygt 6 200 fåglar inom 30 arter.

Förutom storskarv är den vanligaste fågeln gråtrut med cirka 1 600 häckande fåglar. Därefter följer fisktärna och skrattmås.