App hjälp vid ätstörningar

STOCKHOLM Den som har ätstörningar kan ha svårt att strukturera sina måltider. Nu lanseras mobilappen Stegvis som ska göra det lättare att hålla koll, och också öka motivationen för patienten.

Appen är en matdagbok som är tänkt att användas som ett stöd för patienter som får pågående behandling på kliniken.

– Patienten även ställa in påminnelser som hjälper till att skapa mer struktur i vardagen över sina matvanor, säger Anna-Maria af Sandeberg vid Stockholms centrum för ätstörningar.