Arbetslösheten allt högre i länet

Arbetslösheten fortsätter att stiga och nästa år drabbas ännu fler. Bland dem finns informatörer, marknadsanalytiker och anställda i livsmedelsbutiker.

Omkring 70 000 personer står utan arbete i länet och det syns ingen ljusning.

– Prognosen för 2013 ser sämre ut än vi trodde i våras, säger Julia Asplund, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Stockholms län.

Det finns ett överskott av informatörer, marknadsanalytiker, vaktmästare, lagerarbetare, truckförare, försäljare i dagligvaruhandeln, grovarbetare inom bygg och anläggning och laboratorieingenjörer.

Arbetslösheten tros stiga under hela nästa år och hamna på 7,5 procent. I oktober i år var den 6,7 procent.

Under 2013 väntas dessutom arbetslöshetsperioderna bli längre än de är i dag. Särskilt svårt blir det för personer utan gymnasieutbildning.

Stockholms län har hittills stått pall under den vikande konjunkturen, men nu syns tecken på svagare tillväxt, och ytterligare avmattning väntas nästa år.

Arbetsförmedlingen baserar sin prognos på intervjuer som gjorts med arbetsgivare.

Julia Asplund påpekar att länet trots allt klarar sig bättre än man gör i resten av landet.

Industrin drabbas hårt, men den utgör bara en liten del av länets arbetsmarknad.

– Det gäller att inte se alltför deppigt på framtiden. Till exempel vård- och omsorg kommer att behöva fler anställda, säger Julia Asplund.

Fakta

Här finns jobb

Yrken med god prognos:

Kockar

Förskollärare

Specialistsjuksköterskor

Civilingenjörer

Läkare

Tandläkare

Fritidspedagoger

Källa: ARBETSFÖRMEDLINGEN