Arbetslösheten minskar i länet

STOCKHOLM Andelen arbets­lösa har ökat under ett helt år, men nu har uppgången stannat av. För närvarande märks till och med en viss minskning av arbetslösheten. 900 fler personer fick ett arbete förra månaden jämfört med hur det var i september månad 2012.

Dessutom har antalet nyanmälda platser ökat med 600 stycken. Till större delen är det byggverksamhet som står för ökningen av platser.

– Den här hösten ser verkligen ut att bli bättre än 2012, det är glädjande att se siffrorna vända uppåt, säger Magnus Stridh, marknadschef för Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.