Arbetspendlandet nästan jämlikt

STOCKHOLM En studie som länsstyrelsen gjort visar att 268 816 män pendlar till arbete utanför den egna kommunen mot 232 172 kvinnor, sammanlagt 500 988 personer. Uppfattningen tidigare har varit att män pendlar betydligt mer än vad kvinnor gör.

– Kanske har det varit sant tidigare, men nya data visar att skillnaderna egentligen är ganska små, säger Kjell Haglund, analyschef på länsstyrelsen.

Medeltida gator hittade under Södermalmstorg

STOCKHOLM En del av Stockholms medeltida gatunät har hittats under Södermalmstorg intill Stadsmuseets norra fasad.

Lämningarna upptäcktes i somras.

Också husrester har hittats och vad som kan vara en brunn där fynd av medeltida keramik har gjorts. Arkeologer ska undersöka lämningarna, troligtvis med start i oktober.

Utgrävningarna kan ge svar på vad medeltidens stockholmare gjorde på platsen, konstaterar länsstyrelsen.