Automatbroms en fara för utryckande poliser

Stockholm Flera poliser i länet slår larm om att det automatiska bromssystemet på polisens Volvobilar är en fara vid utryckningar och akuta körningar.

Vid ett tillfälle fick en bil tvärstopp då man ville forcera ett hinder under utryckning, enligt en tillbudsanmälan.

Liknande situationer kan uppstå då en bil behöver prejas, och autobromsen borde kunna slås av, enligt anmälan.