Uppror tvingar Karolinska att dra ner

länet Karolinska sjukhuset drar ner på vården mer än normalt den här sommaren. Orsaken är att det råder brist på vikarier på grund av det pågående sjuksköterskeupproret med krav på 24 000 kronor i ingångslön, uppger Dagens Medicin.

– Det som kan vänta får vänta. Patientsäkerheten måste komma först, även om vi naturligtvis gärna hade undvikit de olägenheter det här kan medföra för många patienter, säger chefsläkaren Ann-Britt Bolin Wiechel i ett uttalande.